Sigortammax bir Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. markasıdır.

AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi olarak (bundan böyle “Sigortacı Sigorta” olarak anılacaktır.) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ve Veri Güvenliği Politikası çerçevesinde;

İşbu bilgi ve beyanım doğrultusunda; iş başvurusunda bulunduğum veri sorumlusu sıfatıyla Sigortacı Sigorta tarafından bilgime sunulmuş olan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” kapsamında tarafımca, kişisel verilerim ve sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler gibi özel nitelikli kişisel verilerimin iş başvurumun değerlendirilmesi amacıyla sınırlı olarak mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere yurt içinde Sigortacı Sigorta’nın iş birliği içinde olduğu firmalara, ilgili özel kişilere aktarılıp, verilerimin kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, yeniden düzenlenmesine, değiştirilmesine, sınıflandırılmasına açık rızamın olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

İlgili kişi olarak özgür iradem ile vermiş olduğum bu açık rıza beyanını istediğim zaman geri alma hakkına sahip olduğumu; ayrıca ilgili kişi olarak Kanunun 11. ve 13. maddelerinde belirtilmiş olan diğer haklarımı Sigortacı Sigorta tarafından bilgime sunulmuş olan “Kişisel Veri Güvenliği Politikası” ve “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile aydınlatıldığımı ve acentenin internet sitesinde(www.sigortammax.com) yayımlanmış olan Başvuru Formunu doldurarak kullanma hakkına sahip olduğumu okuduğumu ve anladığımı;


Güvenlik testini gerçekleştiriniz.

Güvenlik testi başarısız.

Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!

Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.