Sigortammax bir Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. markasıdır.DASK NEDİR?

Deprem sonucu oluşacak hasarlarda, DASK poliçesi kapsamında verilen teminatlara ilave teminat almak elinizde.
Ayrıca binadaki sabit tesisata hırsızlık teminatı veriliyor. Bu bedel, bina bedelinin %1’i ile sınırlı.
Sigortalının kiracı olması durumunda ise binaya yapılan dekorasyon, eşya bedelinin %5’i ile sınırlı.
Ve diyelim ki voltaj düştü ya da çıktı, televizyon arızalandı. Bu durumda oluşacak hasarlar, poliçede belirtilen sınırlar dâhilinde teminat kapsamında.

Dask, Doğal Afet Sigortalı Kurumu’nun kısaltmasıdır. Genel olarak diğer sigortaların aksine kar amacı gütmeyen bu sigorta biçiminde ortak bir sigorta havuzu oluşturulmaktadır. Olası bir afet durumunda zararlarınızı karşılayabilmek için konutunuza mutlaka Dask sigortası yaptırmalısınız. Dask, 587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Teminatın Kapsamı

  • Deprem
  • Deprem sonucu yangın
  • Deprem sonucu infilak
  • Deprem sonucu yer kayması
  • Deprem ve depremin neden olduğu hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dâhil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.


Azami Teminat Limiti Nedir?

DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa bağlı olarak azami teminat limiti belirlemektedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 150 Bin TL olarak belirlenmiştir. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır.

DASK İÇİN TEKLİF AL

Kişisel Bilgileriniz:
Yapı Bilgileriniz:

Güvenlik testini gerçekleştiriniz.

Güvenlik testi başarısız.

Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!

Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.